Tin tức ô tô, xe hơi

Xe điện

Thủ phủ xe điện chào đón ZOE

Ngày 25/3/2014 Nauy đã tiếp nhận một công dân mới: ZOE. Trong một đất nước mà tỷ lệ người sử dụng xe điện chiếm tỷ lệ cao nhất trên toàn thế giới và ở đó có tới 20% số lượng xe bán ra vào tháng 3 là xe điện, đây là một sự kiện được trông đợi. Để có thể hiểu rõ hơn chúng tôi đã phỏng vấn Roger...